Work

beweeg wijs

Beweeg Wijs streeft naar een levenlang prettig bewegen passend bij ieders eigen mogelijkheden en heeft hiervoor een methode ontwikkeld om een zelfstandig functionerend beweegteam te formeren. Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, theater, dans en muziek, het biedt voor iedereen een rijke ontwikkelomgeving.

  • dit hebben we gedaan
  • Design sprint
  • Digital design
  • Laravel + Vue development

Wij hebben een nieuw Online Pleinprogramma ontwikkeld in samenwerking met Beweeg Wijs. Dit online platform ondersteunt scholen om Beweeg Wijs optimaal te organiseren. Beweeg Wijs heeft veel minder werk om alle lessen en administratie handmatig te verwerken. Scholen kunnen zelf Beweeg Wijs inplannen op het eigen schoolplein. Voor elke groep zijn de planning van de dag met instructies te bekijken via het digibord en/of tablets. Zo helpen we iedereen in beweging houden!

Sander Tijink

ook samenwerken? neem contact op.